top of page
  • kanyadaw

พวงหรีดและพวงมาลาตามธรรมเนียมไทย

Updated: Jun 13, 2019

มักมีคำถามเข้ามาถึงทีมงานของ Summer Flower อยู่เสมอๆถึงการใช้พวงหรีด พวงมาลา และวิธีการเลือกพวงหรีดให้เหมาะสมถูกต้องตามธรรมเนียม ทางร้านดอกไม้ Summer Flower ได้รวบรวม

รายละเอียดต่างๆ มาไว้ในบทความนี้แล้วนะคะ
1. เราใช้พวงหรีดในการแสดงความอาลัยในช่วงพิธีใดได้บ้าง

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแก่ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย นิยมมอบพวงหรีดในพิธีรดน้ำศพหรือระหว่างการสวดพระอภิธรรมศพ ซึ่งเจ้าภาพจะนำพวดหรีดมาตั้งประดับไว้ในพิธี2. การมอบพวงหรีดทำในนามกลุ่มบุคคล

ได้หรือไม่

การมอบพวงหรีดอาจมอบในนามส่วนตัวหรือในนามกลุ่มบุคคลก็ได้นะคะ การมอบพวงหรีดไม่ได้จำกัดเฉพาะในนามส่วนตัวเท่านั้น ยังสามารถมอบพวงหรีดในนามกลุ่มบุคคล เช่น บริษัทที่ทำงานของผู้ตาย ในนามเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มทายาทผู้ตาย กลุ่มเพื่อนร่วมงาน3. พวงหรีดและพวงมาลา

พวงมาลา หมายถึงดอกไม้ที่จัดตกแต่ง

ผูกเป็นวง ไม่แตกต่างจากพวงหรีด แต่แตกต่างตรงวาระในการใช้ พวงหรีดใช้ในการเคารพศพโดยทั่วไป สำหรับพวงมาลาใช้สำหรับสักการะศพ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สักการะพระบรมศพของ

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดพวงมาลาดอกไม้สดนิยมจัดโครงเป็นรูปวงรี4. พวงหรีดสีขาวทำไมจึงเป็นที่นิยม

สีขาวสื่อความหมายถึงการแสดงความเคารพ และดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการแสดงความอาลัยในทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีใช้ในการแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนม์ผู้ใหญ่ที่เคารพยิ่ง พวงหรีดโทนสีขาว หรือโทนสีขาวเขียวเป็นโทนสีที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะดูสุภาพ จึงใช้สำหรับการไว้อาลัยได้ทุกแบบ
พวงหรีดไทยร่วมสมัยงานปราณีต หรือพวงหรีดทันสมัยไม่ซ้ำใคร สามารถเลือกชมได้ที่ Wreath by Summer Flower นะคะ


255 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page