top of page

FAQ

  • สินค้าที่ได้รับจะเหมือนในรูปแค่ไหน ทางร้านมีมาตรฐานอย่างไรในเรื่องนี้
    สำหรับดอกไม้หลักและโทนสีหลักของชิ้นงาน : แน่นอนว่าทีมงานของเรายังคงเลือกใช้ดอกไม้หลักและยังคงยึดโทนสีของสินค้าชิ้นนั้นตามภาพเสมอ เป็นหลักการที่ทีมงานของเรายึดถือมาโดยตลอด เช่น ช่อดอกกุหลาบสีแดง เราจะยังคงดอกกุหลาบสีตามภาพเสมอ เพื่อให้สินค้าของเราทุกชิ้นได้มาตรฐาน สำหรับดอกไม้แซมที่ใช้เพิ่มรายละเอียดให้ชิ้นงาน : เนื่องจากในแต่ละฤดูกาลจะมีดอกไม้แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้นำเข้า ในฤดูร้อนอาจมีดอกไม้ชนิดนี้ แต่ในฤดูหนาวดอกไม้ชนิดนี้อาจจะไม่ออกดอกเลย หรือถึงจะออกดอกแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นเพื่อให้ทุกชิ้นงานออกมาอย่างดีที่สุด ทาง Summer Flower จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนดอกไม้แซมให้เหมาะสมกับฤดูกาล แต่เราจะยังคงลักษณะสำคัญของสินค้าชิ้นนั้นๆ ให้ได้มากที่สุด
bottom of page